_Cover_1.jpg

kinyupen_adminNovember 17, 2020

“โรคอยากนอนโง่ๆ” ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย มองแล้วไม่ใช่อาการเจ็บป่วย แต่อาการนี้อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตมารวบรวมอาการนี้ให้พวกเราได้เฝ้าระวังกัน


aeayaa_a_aaa_aaa_a_cover_1.jpg

kinyupen_adminOctober 7, 2020

ปัญหาเรื่องการนอนมักเป็นหัวข้อพื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงสูงวัยซึ่ง หนึ่งในหัวข้อคือการนอน ควรจะเลือกหมอนแบบไหนให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้ปวดเมื่อย