ชีวิตคิดให้ง่าย : EP3 – เส้นทางสู่…อิสรภาพ

จุดหมาย กับ ปลายทาง แตกต่างกัน? แต่ปลายทาง คนมักไม่ค่อยเตรียม...ชีวิตต้องง่ายๆ แต่ไม่ใช่การมักง่าย

 

ร่วมนิยามชีวิตของคุณไปกับ ดร.ศศดิศ ได้ใน Podcast : ชีวิตคิดให้ง่าย

ติดตามผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ : EP3 – เส้นทางสู่…อิสรภาพ
Spotify : EP3 – เส้นทางสู่…อิสรภาพ
Sound Cloud : EP3 – เส้นทางสู่…อิสรภาพ
YouTube : EP3 – เส้นทางสู่…อิสรภาพ
blockdit : EP3 – เส้นทางสู่…อิสรภาพ