aaaaaeasasa_a_cover_1.jpg

kinyupen_adminSeptember 25, 2020

“ข้าวเบ๊อะ” หรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า “ต่าพอเผาะ” ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูคู่บ้านของชาวปกาเกอะญอ หรือ ชาวกะเหรี่ยง


ไหว้เจ้า_ถนอมอาหาร_สามสหายคั่วเกลือ_cover_2.jpg

kinyupen_adminSeptember 5, 2020

จัดการของเหลือจากไหว้เจ้าด้วยส่วนผสมแค่ 3 อย่าง เปลี่ยนเป็นอาหารจานใหม่เก็บได้นานกว่าเดิม


aaaa_aaaaa_aaea_ayaa__cover_1.jpg

kinyupen_adminAugust 7, 2020

หน้าฝนนี้หน่อไม้ช่างถูกแสนถูก เดือนสิงหาคมนี้เหมาะแก่การซื้อหน่อไม้มาตุนแล้วนำไปดองเก็บไว้เป็นอย่างยิ่ง