ทุบทุกสถิติ! พันธบัตรวอลเล็ต สบม.จองซื้อเต็ม 10,000 ล้านบาท ใน 1 นาที 35 วินาที

0
91
kinyupen

ทุบทุกสถิติ! พันธบัตรวอลเล็ต สบม. บนเป๋าตัง จองซื้อเต็ม 10,000 ล้านบาท ใน 1 นาที 35 วินาที ตอกย้ำความสำเร็จ พลิกเงินออมให้งอกเงยอย่างมั่นคง

“สบน.-กรุงไทย” สร้างสถิติใหม่  ประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในแอปฯ เป๋าตัง  ผู้ลงทุนจองซื้อเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท   ภายใน 1 นาที  35 วินาที  ตอกย้ำศักยภาพการตอบโจทย์ผู้ลงทุน บนช่องทางดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่าง ทั่วถึง เท่าเทียมและโปร่งใส  พลิกเงินออมให้งอกเงย สร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ในการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง  โดยครั้งนี้ ผู้ลงทุนให้การตอบรับอย่างท่วมท้น จองซื้อเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท  ในการเปิดขายวันแรก วันที่ 6 มีนาคม 2567   สร้างสถิติใหม่ ขายหมดภายในเวลา  1 นาที 35 วินาที  โดยเปิดขาย 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5  ปี มียอดจำหน่าย 6,850,568,300 บาท และ 10 ปี มียอดจำหน่าย 3,149,431,700 บาท    โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15-90ปี ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 38.75% และต่างจังหวัด 61.25% ตอกย้ำการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการออมและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

“ธนาคารกรุงไทย ขอขอบคุณประชาชนและผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. ด้วยดีมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่ขายหมดเร็วที่สุด ทุบทุกสถิติในการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. ทุกรุ่นที่ผ่านมา ทั้งที่วงเงินสูงถึง 10,000 ล้านบาท  สะท้อนถึงความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่ ได้อย่างตรงจุด   ภายใต้แนวคิด “พลิกการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายและงอกเงย” และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปแบบไร้กระดาษ  และลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึง  โปร่งใส และเท่าเทียม”  

ธนาคารยังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท แยกเป็น วงเงิน 25,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดา  ประกอบด้วยรุ่นอายุ 5 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี  และรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 ส่วนวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร  อัตราดอกเบี้ย 3% จำหน่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถซื้อพันธบัตรวอลเล็ต สบม.รุ่นอื่น ๆ จากตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม.ในแอปฯ เป๋าตังได้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here