บสย. รับรางวัลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Prime Minister Awards 2023

0
187
kinyupen

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับโล่รางวัลชมเชยและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ประจำปี 2566 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัล  

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ซึ่ง บสย. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานสากลและดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here