อีลิท เฮลท์ พลัสเมืองไทยประกันชีวิต ชนะเลิศสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 4 ปีซ้อน

0
250
kinyupen

เมืองไทยประกันชีวิต (MTL)  ปลื้มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ได้รับรางวัล  “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023” รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตอกย้ำสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่  4

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะแต่ละบุคคล (Personalization) ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้มีความเข้าใจและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพรอบด้านและสอดคล้องกับมาตรฐานประกันสุขภาพฉบับใหม่ ทั้งนี้ประชาชนมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการบริหารด้านค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของตัวเองและครอบครัว  

สำหรับรางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากนิตยสาร Business+ ในครั้งนี้ นายสาระกล่าวเพิ่มเติมว่า “รางวัล  “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023” สินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566  ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้แทนสินค้าหรือบริการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2566 นี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ  เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2563 – 2566  นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่แสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา

ทั้งนี้ความคุ้มครองสุขภาพ  “อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)” ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย สามารถให้ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการ โดยสามารถเลือกวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนความคุ้มครอง

ที่ลูกค้าเลือก  รวมถึงการฟอกไต การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy      ให้ลูกค้ามั่นใจในการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI โดยไม่ต้องแอดมิท หรือกรณีเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล  หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 – 25,000 บาทต่อวัน และห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เหมาจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทย หรืออยากรักษาที่ไหน สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 พื้นที่ทั่วโลก สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี หลังเกษียณแล้วก็อุ่นใจ เจ็บป่วยขึ้นมาก็มีผู้ช่วยดูแลค่ารักษา อีกทั้งยังสามารถพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ อาทิ ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา ก็พลัสเพิ่มได้ตามความต้องการอีกด้วย ทั้งนี้เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

“บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า  บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในอนาคตเรามุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในตลาดและยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าสูงสุดให้กับผู้บริโภค   ตลอดจนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพของทุกคน” นายสาระกล่าวอย่างภูมิใจ

หมายเหตุ :

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here