finbiz by ttb แนะ SME ใช้หลักการ LEAN ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0
300
kinyupen

จากกระแสความยั่งยืน (ESG) ที่กำลังเป็นที่สนใจในช่วงนี้ และจะยังคงเป็นหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป แต่จะทำอย่างไรให้ไปถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในคำตอบของกระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่ การลดต้นทุน การลดความสิ้นเปลือง รวมไปถึงการลดปริมาณขยะลงได้

LEAN เป็นกุญแจอีกดอกที่ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน finbiz by ttb ขออธิบายหลักการ LEAN เบื้องต้นว่า คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก

LEAN คือ การลดความสูญเปล่าซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ เน้นที่การมองหาความสูญเปล่า (Waste) และ ลดละเลิกความสูญเปล่านั้น ภายใต้แนวคิด “พยายามทุกวิถีทางในการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่มีความสูญเปล่าอีกต่อไป เพราะลูกค้ายอมจ่าย เพื่อให้ได้คุณค่า (ไม่ได้จ่ายให้กับ ความสูญเปล่า)”

โดยความสูญเปล่า มีทั้งหมด 7+2 ประการ ดังนี้

1. Over Production: ผลิตมากเกินความจำเป็น

2. Over Processing: ทำงานซ้ำซ้อนเกินไป

3. Transportation: เคลื่อนย้ายงานเกินความจำเป็น โดยเน้นที่การเคลื่อนที่ของสิ่งของ เช่น วัตถุดิบ

4. Inventory: เก็บสินค้าเกินความจำเป็น

5. Motion: ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็น เน้นที่การเคลื่อนที่ของพนักงาน เช่น การวาง Workstation ที่ไม่ดีพอ ซึ่งสามารถใช้กิจกรรม 5 ส. ช่วย (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)

6.  Waiting: มีงานรอคอย ทำให้ต้องเสียเวลาไปเปล่า ๆ

7.  Defects: เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเสมอ

และอีก 2 ประการ ที่มักเกิดขึ้น ได้แก่

8. การไม่ใช้ความสามารถ หรือ ศักยภาพของบุคลากรให้เต็มที่ 

9. การทำงาน หรือ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Lack of Safety)

อุปสรรคของ LEAN

1) การใช้หลักการ LEAN กับองค์กรต้องอาศัยความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หากไม่เอาจริงเอาจัง จะไม่สำเร็จและเป็นการสูญเปล่า

2) เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การที่องค์กร LEAN มาก ๆ อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า หากองค์กรสามารถสร้างผลผลิตโดยปราศจากความสูญเปล่า ลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรลงได้ รวมไปถึงในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสภาพการทำงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง finbiz by ttb ได้พัฒนาหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb  เป็นหลักสูตรเพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านความท้าทายของโลกปัจจุบัน ปรับตัวตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์โปรแกรมการเรียนรู้ 8 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 5 สิงหาคม 2566 เปิดรับสมัคร ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสามารถสมัครหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb ได้ที่https://www.ttbbank.com/th/fin-biz-lean  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 1172 1166

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here