กสิกรไทยขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตรึงดอกเบี้ยกู้รายย่อย

0
108
kinyupen

ธนาคารกสิกรไทย ขึ้นเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% พร้อมขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ รายใหญ่ อั้นขึ้นดอกเบี้ยรายย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของ ธปท. แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และผู้ประกอบการรายเล็กในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10% – 0.50% 

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับฝั่งเงินกู้นั้น เพื่อให้กระทบลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุดธนาคารจึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป และไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย ส่วนการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.65 ดังนี้

– อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.47% เป็น 5.72%

– อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.84% เป็น 6.09%

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here