จีนเป็นแหล่งผลิต “ผ้าสปันบอนด์ฯ” ส่วนประกอบหลักผลิตหน้ากากอนามัยที่กำลังขาดตลาดตอนนี้

0
336
kinyupen

หลังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น จนทำให้หลายประเทศตื่นตัว ขอให้พลเมืองของตนป้องกันดูแลตัวเองจากการแพร่กระจายของโรค  ด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสเบื้องต้น โดยเฉพาะการใช้หน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวัน ทำให้ปัจจุบันหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ กลายเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทำให้มีรายงานว่า หน้ากากอนามัยถูกกักตุน จนขาดตลาด ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนซึ่งเป็นพื้นที่ระบาด แต่ในประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น  หรือไทยก็มีรายงานว่าหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ยากเช่นกัน

หน่วยงานด้านสาธารณสุขในทุกประเทศ ต่างออกมายืนยันว่า การใช้หน้ากากอนามัย ทุกชนิดสามารถป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ในเบื้องต้น และจะเข้มข้นขึ้นไปตามระดับของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่หน้ากากอนามัยชนิดธรรมดา, หน้ากากอนามัยชนิด N95 ไปจนถึงหน้าการอนามัยที่ใช้ในกระบวนการทางการแพทย์ โดยหน้ากากเหล่านี้มีส่วนประกอบหลักในการผลิตคือ ผ้าสปันด์บอนด์  หนึ่งประเภทของผ้า นอนวูฟเวน (nonwovens) หรือ ผ้าไม่ถักไม่ทอ ที่มีลักษณะคล้ายคล้ายกระดาษ แต่ให้สัมผัสนุ่มคล้ายผ้า

ผ้านอนวูฟเวน มีข้อเด่นคือ สามารถออกแบบให้มีลักษณะและสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสม สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป ซึ่งลักษณะและสมบัติที่หลากหลายของนอนวูฟเวนนี้เกิดจากการเลือกใช้เส้นใยที่มีอยู่หลากหลายชนิดทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ผสมผสานกับ มีกระบวนการผลิตรวดเร็ว ผลิตได้ในปริมาณมากและต้นทุนการผลิตต่ำจึงสามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง (disposable) ได้

สำหรับผ้าสปันบอนด์นอนวูฟเวน (Spunbond nonwovens) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตหน้ากากอนามัย เป็นกลุ่มนอนวูฟเวนที่มีการขึ้นรูปเส้นใยจากเม็ดพลาสติกโดยตรง โดยการหลอมเม็ดพลาสติกและเทคนิคการทอทำให้ผ้าชนิดนี้มีลักษณะอ่อน นิ่มและโค้งงอคล้ายผ้ามากที่สุด นิยมนำมาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม อนามัยภัณฑ์และการแพทย์ (ชุดผ่าตัดของแพทย์ หน้ากากอนามัย วัสดุเช็ดทำความสะอาด) และบรรจุภัณฑ์(ซองบรรจุแผ่นซีดี ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผ้าชนิดเมลต์โบลนนอนวูฟเวน (Meltblownnonwovens) เป็นกลุ่มนอนวูฟเวนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการขึ้นรูปเส้นใยจากเม็ดพลาสติกโดยตรงเช่นเดียวกับสปันบอนด์นอนวูฟเวน แต่มีความแตกต่างคือเส้นใยจะมีลักษณะเล็กละเอียดในระดับนาโนเมตรไมโครเมตร แต่ไม่เป็นเส้นยาวต่อเนื่อง มีคุณสมบัติเส้นใยที่มีขนาดเล็กละเอียดมากจึงมักใช้ในงานกรอง เช่น ไส้กรอง แผ่นกรองในหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ และฉนวน เป็นต้น

โดยในการผลิตหน้ากากอนามัยเหล่านี้จะมีขั้นตอนการผลิตที่แต่ต่างกันไปแล้วแต่ละประเภทการใช้ชั้นงาน โดยจะมีความซับซ้อนของชั้นที่ซ้อนกัน ตามความต้องการของความละเอียดในการกรอง รวมถึงไส้กรองที่บรรจุไว้ภายในหน้ากาก  และอาจจะมีการออกแบบและผลิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 

สำหรับแหล่งผลิตผ้า นอนวูฟเวน ซึ่งถูกนำมาใช้ผลิตเป็นผ้าสปันบอน์อีกที่นั้น นิตยสาร Nonwovens Industry ซึ่งเป็นนิตยสารให้ข้อมูลสำหรับผู้ค้าในอุตสาหกรรมการผลิตผ้านอนวูฟเวน ระบุว่า จีนเป็นแหล่งผลิตผ้าชนิดนี้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้มากถึง 67% ของการผลิตทั้งหมด รองลงมาเป็นแหล่งผลิตที่ประเทศมาเลเซียจากการลงทุนของบริษัท Fibertex Personal Care สัญชาติเดนมาร์ก ในขณะที่ ไทยเป็นแหล่งผลิตเป็นอันดับสามจากการลงทุนของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น 3-4 บริษัทตั้งโรงงานในพื้นที่ประเทศไทย  และแหล่งผลิตที่ประเทศเกาหลี

 

kinyupen