100+ : EP2 – ทฤษฎียีนตะกละตะกลาม

เหตุที่เราชอบกินอาหารหวานจัด มันจัด แคลลอรี่สูง เป็นเพราะเรามี “ยีนตะกละตะกลาม” อยู่ในตัว ?

เหตุที่เราชอบกินอาหารหวานจัด มันจัด แคลลอรี่สูง

เป็นเพราะเรามี “ยีนตะกละตะกลาม” อยู่ในตัว ?

ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร…รับฟังได้ทาง

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : EP2 – ทฤษฎียีนตะกละตะกลาม

Sound Cloud : EP2 – ทฤษฎียีนตะกละตะกลาม

YouTube : EP2 – ทฤษฎียีนตะกละตะกลาม

blockdit : EP2 – ทฤษฎียีนตะกละตะกลาม