เบอร์ฉุกเฉินติดบ้านไว้ไม่เสียหาย…

July 29, 2020
รวบรวมเบอร์ฉุกเฉินที่สำคัญเพื่อเป็นคู่มือสามารถหยิบใช้ติดต่อได้สะดวกเมื่อจำเป็น 

หลากหลายพื้นที่มีฝนตกชุก ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุทางรถยนต์ หม้อแปลงระเบิด ไฟดูด ไฟช็อต หรือมีสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษเข้าบ้าน รวมถึงโรคประจำตัวของคนในครอบครัวที่ยากจะเดาได้ว่าวิกฤตเมื่อไร การมีบรรดาเบอร์ฉุกเฉินต่างๆ ติดบ้านไว้จะช่วยให้อุ่นใจยิ่งขึ้น เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต รวบรวมเบอร์ฉุกเฉินที่สำคัญเพื่อเป็นคู่มือสามารถหยิบใช้ติดต่อได้สะดวกเมื่อจำเป็น

 

 

สายด่วนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

 • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
 • แจ้งอัคคีภัย เหตุไฟไหม้ หรือ สัตว์มีพิษเข้าบ้านโทร. 199
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 • มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม. โทร. 1418

 

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
 • ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
 • ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555

 

นอกจากนี้เบอร์ฉุกเฉินต่างๆ แล้ว เบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคต่างๆ ควรมีไว้บ้าง เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

 • การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
 • การประปานครหลวง โทร. 1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

 

ที่สำคัญอย่าเก็บเบอร์ฉุกเฉินลึกลับจนเกินไป ควรติดให้เห็นชัดเจน ไม่ต้องรื้อค้น เช่น โต๊ะที่วางโทรศัพท์ในบ้าน บริเวณผนังใกล้กับนาฬิกาให้อยู่ในระดับสายตา มองเห็นได้ทันที หรือตั้งค่าเป็นเบอร์ฉุกเฉินไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อการใช้งานที่ง่ายอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ “สติ”  เพื่อจัดการปัญหา พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น