ชีวิตคิดให้ง่าย : EP2 – วาบิ-ซาบิ ความงามจากความเรียบง่าย

หลายครั้งที่คนเราแสวงหา "ความสมบูรณ์แบบ" แต่แท้จริงแล้ว Leonardo da Vinci ได้เคยกล่าวไว้ว่า "งานศิลปะไม่มีวันเสร็จ" ความสมบูรณ์แบบจึงไม่มีทางเป็นไปได้

 

ร่วมออกแบบวิธีแก้ปัญหาชีวิตตามสไตล์ของคุณ ไปกับ ดร.ศศดิศ ได้ใน

Podcast : ชีวิตคิดให้ง่าย

“วาบิ-ซาบิ ความงามจากความเรียบง่าย”

 

ติดตามผ่านช่องทาง

Spotify : EP2 – วาบิ-ซาบิ ความงามจากความเรียบง่าย
Sound Cloud : EP2 – วาบิ-ซาบิ ความงามจากความเรียบง่าย
YouTube : EP2 – วาบิ-ซาบิ ความงามจากความเรียบง่าย
blockdit : EP2 – วาบิ-ซาบิ ความงามจากความเรียบง่าย