ตกงานอย่าตกใจ

เมื่อพูดสถานการณ์ช่วงนี้ถือว่าน่ากังวลไม่น้อย โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ที่คาดจะมีอัตราว่างงานสูงสุด  เมื่อมีสิ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้น อย่าพึ่งตระหนก กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตมีวิธีเตรียมการเพื่อรับมือมาฝาก

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2562  สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน พบว่ามีอัตราว่างงาน ร้อยละ 0.9 หรือกว่า 355,000 คน และส่วนใหญ่เป็นผู้จบระดับอุดมศึกษา

ขณะเดียวกันก็มีข่าวปลดพนักงานจากหลาย ๆ องค์กรชั้นและองค์กรข้ามชาติในไทย รวมถึงข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยว่างงานว่า ส่วนใหญ่มาจากปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งค่าเงินบาทแข็ง จนส่งผลให้การส่งออกขยายตัวติดลบ และถูกซ้ำเติมจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯทำให้อัตราขยายตัวของ GDP ในปีนี้น่าจะไม่เกินร้อยละ 3 นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ตัวแปรสำคัญ คือ การลาออกเองและออกเพราะถูกเลิกจ้าง โดยผลวิจัยพบว่า แนวโน้มลาออกจะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

จากข้อมูลข้างต้นเหล่าบัณฑิตจบใหม่ ก็อย่าตกใจ สิ่งที่ควรรีบเตรียมการระหว่างรองาน หรือรอจบ  ควรเร่งพัฒนาทักษะเพิ่มเพื่อสร้างความได้เปรียบ หรือพร้อมไปต่อในช่วงว่างงาน ซึ่งมีให้เลือกตามความถนัดและสาขาที่จบมา

1 เพิ่มทักษะภาษา.  โดยแนะให้บัณฑิตทุกคนเพิ่มทักษะภาษาที่อาจเลือกตามสภาพถิ่นที่อยู่ เช่นกลุ่มที่ใกล้ภาคตะวันออก  ควรเน้นภาษาจีน. ญี่ปุ่น ส่วนย่านสมุทรปราการ หรือกลุ่มที่สนใจอุตสาหกรรมบริการ หรือก่อสร้าง อาจเพิ่มทักษะภาษาพม่า เพราะปัจจุบันชาวพม่าเข้ามามีส่วนในงานด้านบริการ และงานทักษะอาชีพ  ซึ่งกรณีของทักษะภาษาอาจช่วยทำให้บัณฑิตได้รับงานพาร์ทไทม์ ประเภทไกด์นำเที่ยว ล่าม เขียน Content หรือประจำบู๊ธในงานอีเวนท์ใหญ่ๆ  โดยทักษะภาษาอาจเลือกทั้งภาษาเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการสนทนา

กรณีการเพิ่มทักษะ หากเบี้ยน้อยอาจใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการดูหนัง ฟังเพลง หรือเปิดคลิปสอนภาษาฟรี

2 สร้างทักษะด้านดิจิทอล : เพราะโลกการตลาด การสื่อสารย้ายตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล ดังนั้นบัณฑิตที่จบแต่ละคณะควรเพิ่มพูนทักษะด้านนี้ ถ้าหากบริหารธุรกิจ อาจเน้นการบริหารจัดการช่องทาง Web  วิธีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเป็นadmin เพื่อดูข้อมูลหลังบ้าน และการขายของonline ให้ได้ประสิทธิภาพ. ส่วนกลุ่มนิเทศฯ. มนุษยศาสตร์ กฎหมายอาจดูวิธีการสร้าง คอนเทนท์ การคิดคำ การเขียนบทความแบบสั้น เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ทั้งหากเพิ่มด้านการทำภาพ การตัดต่อคลิป นั่นหมายถึงสร้างความได้เปรียบในการได้งาน และอาจหารายได้เสริมได้ด้วยตนเอง

ยิ่งไปกว่านั้นหากใครสามารถสื่อสารได้ดี. มีเครือข่ายทีดี อาจสร้างตัวเองให้เป็น Micro-Influencer ที่ต้องมีผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไปโดยกลุ่มนี้จะเป็นที่หมายตาของดิจิทัล เอเยนซี่และนักการตลาด

สำหรับผู้ว่างงาน หรือตกงานวัยอื่น ก็อาจเพิ่มทักษะตามข้างต้นสร้างโอกาสโดยเลือกเรียนอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ  เพิ่มเติมที่ศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งเปิดสอนฟรี หรือขัดตาทัพด้วยการรับจ้างอิสระรายวันจากปัญหาของคนเมืองในปัจจุบัน เช่น ทำความสะอาดบ้าน ล้างรถ จัดปิ่นโตอาหาร ทั้งหมดนี้ก็เหมือนคำกล่าวที่ว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูอีกบานก็จะเปิดขึ้น

 

ทีมงานกินอยู่เป็นขออวยพรทิ้งท้ายปีให้ทุกท่านที่ว่างงานขณะนี้ได้งานสมดังใจปราถนา