EXIM BANK หารือพันธมิตรในญี่ปุ่น สนับสนุนการค้าการลงทุนยั่งยืน

0
58
kinyupen

นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พบปะหารือกับนายโนบุมิตสึ ฮายาชิ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคและระดับโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ภาพบรรยากาศ

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here