ธนาคารความสุข : EP4 – Mindset ของคนที่ต้องรับมือกับผู้สูงวัย

เมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุที่เอาแต่ใจ เหวี่ยงง่าย เดาอารมณ์ยาก ต้องรับมืออย่างไร

เมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุที่เอาแต่ใจ เหวี่ยงง่าย เดาอารมณ์ยาก ต้องรับมืออย่างไร

เข้าใจเขา เข้าใจชีวิต ที่ Podcast ธนาคารความสุข โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

 

 

Podcast : ธนาคารความสุข โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

“สุขทุกข์อยู่ที่ใจ สะสมได้…ด้วยปัญญา”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : EP4 – Mindset ของคนที่ต้องรับมือกับผู้สูงวัย

Sound Cloud : EP4 – Mindset ของคนที่ต้องรับมือกับผู้สูงวัย

YouTube : EP4 – Mindset ของคนที่ต้องรับมือกับผู้สูงวัย

blockdit : EP4 – Mindset ของคนที่ต้องรับมือกับผู้สูงวัย