เศรษฐกิจฝืด..KBank แนะนำลงทุน

ในวันที่เศรษฐกิจซึมยาว ถูกซ้ำเติมจากค่าเงินและโรคระบาด ดอกเบี้ยเงินฝากก็ต่ำ ขณะที่กองทุน ตราสารหนี้ หุ้นก็มีอยู่มากจนเลือกไม่ถูก ดังนั้นถ้าต้องการทำให้เงินเก็บ เงินลงทุนที่มีอยู่งอกเงย ควรทำอย่างไร

 

วันนี้ กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต ขอนำคำแนะนำดีๆ จาก KBank เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลก และ กลยุทธ์ลงทุนที่เหมาะสมในช่วงนี้มาฝากกัน ซึ่งแม้เป็นคำแนะนำสำหรับกลุ่ม Private Banking (ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ – เงินฝากในธนาคารสูง) แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อย เพราะคำแนะนำนี้มาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่าง KBank Private Banking (กสิกรไทยไพรเวทแบงค์กิ้ง) ที่ให้บริการไพรเวทแบงค์บริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าไทยและต่างประเทศ

 

 

ที่มา : งานสัมมนา KBank PRIVATE BANKING ANNUAL ECONOMIC OUTLOOK