ธนาคารความสุข : EP2 – “มัฏฐกุณฑลี” ว่าด้วยความสำคัญของจิตใจ โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

ถ้าอยากมีความสุขในชีวิต ต้องตั้งสติแล้วถามตัวเองดีๆ ว่า
เรากำลังต้องการในสิ่งที่มีอยู่จริง หรือ ไม่มีอยู่จริง

ค้นคำตอบได้แล้วที่ Podcast ธนาคารความสุข โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

 

 

Podcast : ธนาคารความสุข โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

“สุขทุกข์อยู่ที่ใจ สะสมได้…ด้วยปัญญา”

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : EP2 – “มัฏฐกุณฑลี” ว่าด้วยความสำคัญของจิตใจ

Sound Cloud : EP2 – “มัฏฐกุณฑลี” ว่าด้วยความสำคัญของจิตใจ

YouTube : EP2 – “มัฏฐกุณฑลี” ว่าด้วยความสำคัญของจิตใจ

blockdit : EP2 – “มัฏฐกุณฑลี” ว่าด้วยความสำคัญของจิตใจ