สายบุญ ต้องรู้ “ปิดทองพระ” เพิ่มพลังบุญตามวันเกิด

 

เวลาเราไปทำบุญไหว้พระที่วัด สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะรู้สึกขาดไม่ได้ คือ ปิดทององค์พระพุทธเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิต ส่วนใหญ่มักจะเลือกปิดตามความเชื่อ หรือปิดที่พระโอษฐ์(ปาก) หวังผลด้านเจรจา เช่นปิดที่ชานุ (หัวเข่า) หวังหายปวด แต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่า มีเคล็ดความเชื่อของตำแหน่งปิดทองที่สัมพันธ์กับวันเกิด หรือการปิดทองแต่ละตำแหน่งช่วยส่งเสริมเรื่องต่าง ๆอย่างไร

 

กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต ขอเอาใจคนชอบเข้าวัดไหว้พระทำบุญในช่วงวันหยุด ด้วย 9 ตำแหน่งปิดทองตามวันเกิด เพื่อให้เกิดมงคลกับชีวิตด้านต่าง ๆ

 

ปิดทองพระ

คำว่าปิดทององค์พระพุทธรูปนั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการทำบุญอันสืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่า ผู้ที่ปิดทองพระ ไม่ว่าเกิดชาติภพใด จะมีผิวพรรณ ผ่องใส งดงาม สะดุดตาต่อผู้พบเห็น

 

ตำแหน่งปิดทองพระ ของผู้ที่เกิดในแต่ละวัน

วันอาทิตย์

จุดเด่น : วันแห่งปัญญา ความก้าวหน้า ความเป็นผู้นำ และพลังแห่งความสำเร็จ

ตำแหน่ง : เศียรพระ (ศีรษะ) จะส่งเสริมชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีพลังทางความคิด สติความจำเป็นเลิศ พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทรงพลัง

บทสวด : นะ โม พุท ธา ยะ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันจันทร์

จุดเด่น : วันแห่งความเมตตา ความมีเสน่ห์

ตำแหน่ง: พระพักตร์ (ใบหน้า) ช่วยในเรื่องของความมีเสน่ห์เป็นที่รักต่อผู้พบเห็น ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สวยงาม

บทสวด : พุทโธ ธัมโม สังโฆ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันอังคาร

จุดเด่น : วันแห่งความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ปกครองเด็ดขาด ฉับไว ไหวพริบดี

ตำแหน่ง : พระอุระ (หน้าอก) ช่วยให้มีสง่าราศี เป็นที่รักใคร่เมตตา มีสุขภาพแข็งแรง ทำการใดก็ประสบความสำเร็จ

บทสวด : พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันพุธ (กลางวัน)

จุดเด่น : วันแห่งการเจราจา มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล แก้ไขสถานการณ์ฉับไว

ตำแหน่ง : พระอุทร (ท้อง) ช่วยเรื่องค้าขาย  ดึงดูดโชคลาภ

บทสวด : นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันพุธ (กลางคืน)

จุดเด่น : วันแห่งสติปัญญา สมองปราดเปรื่อง กล้าหาญเฉลียวฉลาด มีเสน่ห์

ตำแหน่ง : พระบาท (เท้า) ช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงก้าวหน้า อุดมด้วยทรัพย์สมบัติ

บทสวด : พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันพฤหัสบดี

จุดเด่น : วันแห่งความเพียบพร้อม ฐานะมั่นคง

ตำแหน่ง : พระนาภี (สะดือ) : เชื่อว่าจะมีความมั่งคั่ง สุขสบาย เป็นที่ดึงดูดบริวาร โชคลาภ ความสำเร็จ

บทสวด : วิริยบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันศุกร์

จุดเด่น : วันแห่งภาพลักษณ์ที่สวยงาม

ตำแหน่ง : พระหัตถ์ (มือ) : ส่งเสริมชีวิตให้มั่งมี ศรีสุข หยิบจับเป็นเงินเป็นทอง มีอำนาจ บารมี ผู้คนเคารพยำเกรง

บทสวด : พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันเสาร์

จุดเด่น : วันแห่งความศรัทธา ความหวัง มีเป้าหมายชัดเจนน่าเชื่อถือ

ตำแหน่ง : หลังองค์พระพุทธรูป ช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ได้รับการปกป้องคุ้มกันภัย

บทสวด : วันทามิพุทธัง วันทามิธัมมัง วันทามิสังฆัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

วันพระ (กรณีผู้เกิดตรงกับวันพระ) ดาวพระเกตุ

จุดเด่น : วันแห่งผู้รู้ มีปัญญา สามารถสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ผู้คน

ตำแหน่ง : ฐานรององค์พระพุทธรูป ส่งเสริมหน้าที่การงานให้มั่นคง มีคนเกื้อหนุนค้ำจุน

บทสวด :  ธะนังโภคัง นะนังโภคัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

 

การปิดทองตำแหน่งต่างๆ ที่องค์พระพุทธรูป ถือเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความศรัทธาและความเชื่อ โดยกุศโลบายของพุทธศาสนิกชนในการปิดทองที่องค์พระก็เพื่อรักษาผิวขององค์พระพุทธรูปไว้ไม่ให้ผุกร่อนตามกาลเวลา และด้วยความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ผลบุญอานิสงส์จากการปิดทองพระทั่วทั้งองค์ ร่วมด้วยความมานะ อุตสาหะ ก็จะยังเหตุให้สมควรแก่ผลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต

 

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก https://www.thaijobsgov.com/jobs/25771

Horoscope ปิดทองส่งเสริมพลังชีวิตตามวันเกิด โดย อาจารย์ เดียร์ ปานชีวา