ไม่รับราชการ ก็มีบำนาญได้ กับประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10

November 29, 2021
สุข 2 ต่อ ประกันแบบบำนาญ มีรายได้แน่นอนยามเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้ และมีความคุ้มครองชีวิตควบคู่กัน

ไม่รับราชการ ก็มีบำนาญได้ แถมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตั้งแต่ก่อนเกษียณ

‘ประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10’  รับเงินบำนาญแน่นอน 12% ทุกปี

 

 

นางสิตางค์  ประดิษฐพงษ์ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า แบบประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10 เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีลักษณะเฉพาะตัว คล้ายคลึงประกันสะสมทรัพย์ ที่จะจ่ายเงินคืนให้ตั้งแต่เริ่มเกษียณ เพื่อให้มั่นใจชีวิตหลังเกษียณจะมีเงินได้ประจำทุกปี หรือทุกเดือน จึงเรียกประกันชีวิตแบบบำนาญ

 

โดยจะได้รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มรับบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 85 ปี รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี  ตั้งแต่อายุ 60 – 74 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ปี รับบำนาญยาวจนถึงอายุ 85 ปี รับประกันได้ทั้งเพศชายและหญิง

 

อายุรับประกันตั้งแต่ 20 – 50 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น  50,000 บาท

 

นางสิตางค์  ประดิษฐพงษ์ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

“แบบประกันบำนาญ ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน สม่ำเสมอ และมีความคุ้มครองชีวิตควบคู่กัน

 

นอกจากนี้ ผู้ที่มองหาแบบประกันสำหรับการลดหย่อนภาษีในรูปแบบประกันบำนาญ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป และประกันสุขภาพรวมกันอีก 100,000 บาท รวมกันเป็น 300,000 บาท

 

หากเราไม่มีประกันชีวิตทั่วไปและประกันสุขภาพ เราก็สามารถใช้สิทธินำเบี้ยประกันบำนาญเพียงอย่างเดียวไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทได้

นับว่าได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งประโยชน์ทางภาษี และความอุ่นใจว่าจะมีรายได้แน่นอนยามเกษียณ ทำวัยเกษียณให้สุขเกษม ประกันบำนาญช่วยให้คุณเกษียณอย่างอุ่นใจ”

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ธนาคารให้บริการในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • โทร 0 2247 0247  หรือ ช่องทางการติดด่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • CIMB Thai Care Center 0 2626 7777
  • CIMB Thai website www.cimbthai.com